ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Παρακαλώ επιλέξτε τύπο σύνδεσης
Αθήνα 2006
 
Συντελεστές στην ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος
Ανάλυση απαιτήσεων : Καθ. Θωμάς Σφηκόπουλος, Σχεδίαση συστήματος : Καθ. Θωμάς Σφηκόπουλος - Υ.Δ. Χρήστος Μιχαλακέλης, Υλοποίηση : Υ.Δ. Χρήστος Μιχαλακέλης, Έλεγχος - Πιστοποίηση : Καθ. Ηλίας Κουτσουπιάς, Επίκ. Καθ. Κοτρώνης Ιωάννης, Επίκ. Καθ. Γιώργος Στεφάνου, Τεχνική Υποστήριξη: Γιώργος Βιολάρης, Νίκος Διαμαντόπουλος, Γιώργος Διασάκος, Βασίλης Πιέρρος, Όμηρος Σφηκόπουλος 

.